عدم‌ توافق درباره بودجه در کنگره‌امریکا، دولت اوباما را فلج می‌کند

عدم‌توافق درباره بودجه در کنگره‌امریکا، دولت اوباما را فلج می‌کند خبرگزاری فرانسه در گزارشی به قلم امانوئل پاریس و اولیویه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید
مسلمانان
1 پست
آزمایش
1 پست
بروکسل
1 پست
هشدار
1 پست
پرونده
1 پست
اکوادور
1 پست
کوره‌آ
1 پست
اوناسور
1 پست
شهر_پویو
1 پست
شکست
1 پست
برزیل
1 پست
استعداد
1 پست
پتانسیل
1 پست
پرو
1 پست
ظرسنجی
1 پست
سنگر
1 پست
تریلیون
1 پست
کنگره
1 پست
قطعنامه
1 پست
سوخت
1 پست
ژورنال
1 پست
روسیه
1 پست
جو_بایدن
1 پست
کاخ_سفید
1 پست
فرانسه
1 پست
روماها
1 پست
تلویزیون
1 پست
آرژانتین
1 پست
siim_kallas
1 پست
اینترنت
1 پست
ویکیلیکس
1 پست
اقتصاد
1 پست
یونان
1 پست
بدهی
1 پست
بی_کاری
1 پست